Europos žandarmerijos pajėgų Tarpministerinio komiteto pasitarimas

Data

2019 12 13

Įvertinimas
1

Viešojo saugumo tarnybos vadas generolas Ričardas Pocius š. m. gruodžio 12 d. Roterdamo mieste (Nyderlandų Karalystė) dalyvavo kasmetiniame Europos žandarmerijos pajėgų (EUROGENDFOR) Tarpministerinio komiteto pasitarime. Pasitarimo metu aptarti 2019 metais pasiekti rezultatai, dalyvavimas tarptautinėse misijose ir operacijose bei numatyti prioritetai ir darbai kitiems metams. Aptarti ateityje laukiantys iššūkiai susiję su gaivalinėmis nelaimėmis bei su migracija susijusių krizių valdymas. Aptartas Tarnybos buvimas EULEX Kosovo misijos pajėgų rezerve ir pasitelkimas. EUROGENDFOR šiuo metu dalyvauja septyniose tarptautinėse misijose ir dešimtyje ES programų trečiose šalyse. Šiais metais pajėgoms pirmininkavusi Nyderlandų Karalystė perdavė Europos žandarmerijos pajėgų vėliavą bei pirmininkavimo pareigas Prancūzijai, kuri 2020 metais bus atsakinga už strateginių tikslų įgyvendinimą.