Kauno dalinys minėjo 28-ąsias įkūrimo metines

Data

2019 10 21

Įvertinimas
2

Viešojo saugumo tarnybos Kauno dalinio 28-ųjų įkūrimo metinių minėjimas prasidėjo Kauno dalinio kovinės vėliavos pagerbimu ir iškilminga rikiuote. Pareigūnams įteikti pasižymėjimo, atminimo ženklai ir padėkos bei tylos minute pagerbti ir prisiminti tarnyboje žuvę pareigūnai. Į minėjimą susirinkusius Tarnybos pareigūnus ir darbuotojus sveikimo Tarnybos vadas generolas Ričardas Pocius, Kauno dalinio vadas pulkininkas leitenantas Valentinas Kudrevičius bei Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių (Kauno apskrities) 2-osios rinktinės vadas kapitonas Vytautas Žymančius. Sveikinimo kalbose buvo linkima su pasididžiavimu tarnauti Tėvynės labui ir garbingai nešioti pareigūno vardą.