Paskirtas naujas Viešojo saugumo tarnybos Visagino dalinio vadas

Data

2020 02 03

Įvertinimas
12

Š. m. vasario 3 d. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Visagino daliniui pradeda vadovauti majoras Tomas Steckas. Naujasis Visagino dalinio vadas yra baigęs Mykolo Romerio universiteto Teisės ir penitencinės veiklos studijas, Viešojo saugumo tarnyboje tarnauja nuo 2001 metų. Baigęs privalomąją karo tarnybą, tęsė profesinę tarnybą, kurioje nuo sargybos viršininko pareigų nuosekliai kilo karjeros laiptais iki konvojavimo kuopos vado pareigų Vilniaus dalinyje. Viešojo saugumo tarnybos vado įsakymu T. Steckui suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.

Nuo 2019 m. spalio 1 d. veikiantis Tarnybos Visagino dalinys įkurtas perėmus Ignalinos atominės elektrinės apsaugą iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos.