Tarnybos gretas papildė kursantai

Data

2019 07 22

Įvertinimas
4

Š. m. liepos 18 d. Viešojo saugumo tarnyboje prisiekė 12-a kursantų ir tapo pareigūnais. Sugiedoję valstybės himną, kursantai iškilmingai pasižadėjo būti ištikimi Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją, negailėti jėgų ginant žmogaus teises ir valstybės interesus, sąžiningai atlikti patikėtas pareigas, saugoti gerą pareigūno vardą. Visi prisiekę kursantai baigė įvadinius mokymo kursus, o aukščiausius mokslo rezultatus pasiekusiam kursantui suteikta garbė pagerbti Tarnybos kovinę vėliavą. Naujiesiems pareigūnams suteiktas vidaus tarnybos vyresniojo puskarininkio laipsnis, jie tarnaus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos daliniuose. Tarnybos vado pavaduotojas pulkininkas Vidmantas Žilakauskas sveikino pareigūnus ir linkėjo sąžiningai tarnauti Lietuvos Respublikai ir jos žmonėms, saugoti Tarnybos garbę. Sveikinimus išsakė ir šventėje dalyvavę artimieji, draugai, kurie linkėjo garbingai tarnauti ir būti geriausiais.