Pareigų aprašymas Spausdinti

 

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

__________________