Pareigų aprašymas Spausdinti

 

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADO PAVADUOTOJAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

________________________________