Integruotas sienų valdymo fondas

2021-2027 m. Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programa ir Vidaus saugumo fondo programa

 

Viešojo saugumo tarnyba vadovaudamasi Centrinės projektų valdymo agentūros kvietimu 2021 m. sausio 12 d., pateikė veiklos projekto paraišką gauti finansinę paramą  susijusia su įsigytų ir planuojamų įsigyti transporto priemonių, užtikrinančių tinkamą reagavimą į Specialiosios tranzito schemos pažeidimus, priežiūra ir išlaikymu.

Atsižvelgdama į tai, kad pateikta veiklos projekto paraiška gauti finansinę paramą perėjo vertinimo ir atrankos etapus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija priėmė sprendimą suteikti finansinės paramos lėšų šioje veiklos projekto sutartyje nurodytam veiklos projektui įgyvendinti.

2021 m. balandžio mėnesį buvo pasirašyta trišalė veiklos projekto sutartis tarp Viešojo saugumo tarnybos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšų skyrimo projektui Nr. SVVP/2020/354 papildomoms Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos veiklos sąnaudoms 2021–2023 m finansuoti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-14