Vidaus saugumo fondas

Pradėta įgyvendinti Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014-2020 metų programa

 

Vidaus reikalų ministerija įgyvendina nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą, pagal kurią sienų apsaugos, bendros vizų politikos ir policijos bendradarbiavimo veikloms stiprinti iš Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo Lietuvai skirta beveik 196 mln. eurų.

Iš viso nacionalinei VSF programai, įskaitant Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, 2014–2020 m. skirta virš 222 mln. eurų. Pagal šią programą, kurią Europos Komisija patvirtinto šių metų rugpjūčio 6 d., remiamos tokios sritys kaip bendra vizų politika, išorės sienų valdymas, nacionalinės Šengeno informacinės sistemos ir nacionalinės Vizų informacinės sistemos veiklos išlaidos, specialiosios tranzito schemos vykdymas, nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, taip pat – pajėgumų stiprinimas siekiant veiksmingai valdyti šalies saugumui kylančią riziką ir krizes. Iš viso siekiama įgyvendinti 21 nacionalinį tikslą.

Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-753 patvirtinus Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos įgyvendinimo veiksmų planą, kvietimai teikti paraiškas dėl projektų finansavimo išsiųsti vienuolikai valstybės institucijų, taip pat ir Viešojo saugumo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba).

Tarnyba 2016 m. gegužės 9 d. pasirašė paramos sutartį su Vidaus reikalų ministerija bei Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Transporto priemonių atnaujinimas. I etapas“.

Projekto tikslas – įsigyti specialųjį transportą, aprūpintą specialiosiomis priemonėmis pareigūnų saugumui užtikrinti, siekiant efektyviai užkardyti kelią neteisėtiems veiksmams, susijusiems su sienų kontrolės pažeidimais, gerinti tam tikrų valdžios institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti bendradarbiavimo technines priemones. Pareigūnų judrumas vykdant užduotis užtikrinamas naudojant specialiąsias transporto priemones. Projekto tikslui pasiekti būtina atnaujinti transporto priemonių parką, t.y. įsigyti 16 visureigių, aprūpintų specialiomis priemonėmis pareigūnų saugumui užtikrinti ir pritaikytų važinėti bekelės sąlygomis. Projekto tikslas pasiektas pilnai. Projektas įgyvendintas vadovaujantis Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-683 bei 2016 m. gegužės 9 d. paramos sutartimi.

Tarnyba 2016 m. rugpjūčio 18 d. pasirašė paramos sutartį su Vidaus reikalų ministerija bei Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Papildomos VST veiklos sąnaudos 2016-2018 m.“

Projekto tikslas – užtikrinti sklandų nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos veiksmų funkcionavimą Tarnyboje. Projektui skirtos lėšos naudojamos transporto priemonių, įsigytų iš Europos Sąjungos lėšų, priežiūrai ir išlaikymui.

Projektas sėkmingai įgyvendintas: įsigyti 16 transporto priemonių VW Amarok civilinės atsakomybės privalomasis ir kasko draudimai; įsigyta 16 žieminių padangų komplektų su ratlankiais, 16 vnt. papildomų dalinių dugno apsaugų.

Tarnyba 2018 m. kovo 8 d. pasirašė paramos sutartį su Vidaus reikalų ministerija bei Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Transporto priemonių atnaujinimas. II etapas“.

Projekto tikslas – įsigyti specialųjį transportą, skirtą pareigūnams bei jų amunicijai vežti, siekiant efektyviai užkardyti kelią neteisėtiems veiksmams, susijusiems su sienų kontrolės pažeidimais, gerinti tam tikrų valdžios institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti bendradarbiavimo technines priemones. Projekto tikslui pasiekti būtina atnaujinti transporto priemonių parką, t.y. įsigyti 9 (devynis) mikroautobusus su šarvavimo elementais, pritaikytus Tarnybos pajėgų greitam reagavimui į ypatingas ir ekstremaliąsias situacijas.

Projektas 2019 m. sėkmingai įgyvendintas: įsigyti 9 mikroautobusai su šarvavimo elementais.

Tarnyba 2018 m. gegužės 24 d. pasirašė paramos sutartį su Vidaus reikalų ministerija bei Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamo projekto „VST pastatų rekonstrukcija ir garažų renovacija“.

Projekto tikslas – rekonstruoti 2 garažus ( viename įrengti 6 stovėjimo vietas, kitame –  5 stovėjimo vietas) bei renovuoti 11 garažų, iš viso įrengti 22 stovėjimo vietas, kurios skirtos laikyti transporto priemones, įsigytas ir įsigyjamas įgyvendinat Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus. Minėtose patalpose laikomas tiek Europos Sąjungos programos lėšomis įsigytas transportas (75 procentai), tiek transportas, įsigytas iš valstybės biudžeto lėšų (25 procentai).

Pagrindinis projekto rezultatas – užtikrinti Tarnybos specialiojo, susijusio su Specialiąja tranzito schema, transporto nuolatinę parengtį, nepriklausomai nuo oro sąlygų ir paros bei metų laiko.

2019 m. lapkričio mėnesį Tarnybai pradėjus vykdyti  Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamą projektą „VST pastatų rekonstrukcija ir garažų renovacija“ pasirašyta rekonstrukcijos ir renovacijos darbų sutartį su UAB „AKVESTA“. Tarnyba prisidėta biudžeto lėšomis įgyvendinant projektą 25 procentais.

2020 metais Viešojo saugumo tarnyba prie VRM sėkmingai užbaigė Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014-2020 metų programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2017/VSF/4.4.8.1. „VST pastatų rekonstrukcijos ir garažų renovacija“. Projekto lėšomis rekonstruoti du garažai, kuriuose įrengta vienuolika stovėjimo vietų bei renovuota vienuolika garažų. 

Tarnyba 2019 m. sausio 3 d. pasirašė paramos sutartį su Vidaus reikalų ministerija bei Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Papildomos VST veiklos sąnaudos 2019–2020 m.“

Projekto tikslas užtikrinti sklandų nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos veiksmų įgyvendinimą Tarnyboje. Projektui skirtos lėšos naudojamos 25 transporto priemonių (16 VW Amarok ir 9 mikroautobusiukų), įsigytų iš Europos Sąjungos lėšų, tolesnei priežiūrai ir išlaikymui.

Projektai įgyvendinami vadovaujantis Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-683 „Dėl Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1V-649, 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-849 redakcijos) bei paramos sutartimis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-13