Viešieji pirkimai

 

 

Data

Pirkimo būdas

Pirkimo pavadinimas

Atsisakymo pirkti iš CPO katalogo pagrindimas

 

2020-08-07

Supaprastintas atviras konkursas

(CVP IS NR. 501274)s

Kuras

 

CPO kataloge nėra galimybės įsigyti kurą (degalus iš degalinių) nustatant 3 km atstumą nuo Perkančiosios organizacijos adreso (įsigyjant degalus CPO LT kataloge konkretaus adreso nurodyti negalima, tik miestus arba magistralinius kelius).

2021-03-22

Supaprastintas atviras konkursas

(CVP IS NR. 537165)s

Radvilėnų p.1, Kaunas, kareivinių pastato stogo kapitalinio remonto darbai

CPO kataloge nėra galimybės įsigyti kapitalinio remonto darbus dėl šių priežaščių:

1. Stogo konstrukcijų kapitalinio remonto darbų įkainiai CPO kataloge yra apskaičiuoti 2017 m kainomis su 10-15% antkainiu ir yra rizika, kad 2021 m. kainų lygis yra žymiai aukštesnis ir nebus gautas nei vienas pasiūlymas pagal kataloge nustatytą kainos lygį.

2. Katalogo darbų aprašyme yra stogo apšiltinimas po stogo danga, o pagal Tarnybos parengtą techninį darbo projektą tokio apšiltinimo įrengimas numatytas ant pastogės perdangos. Kataloge toks apšiltinimas yra numatytas kitu atskiru įkainiu.

3. Techniniame darbo projekte be lietvamzdžių ir lietlovių keitimo yra numatyti lietaus pažeisto fasado tinkavimo darbai su naujai nutinkuotų paviršių dažymu sintetiniais dažais. Kataloge tokio įkainio nėra. Ten yra tik laiptinių tinkavimas.

VRS (Vidaus reikalų sistemos) CPO kataloge siūlomi kapitalinio remonto darbai neatitinka pirkimo iniciatoriaus pateiktos techninės specifikacijos reikalavimų

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-12