Tarptautinis bendradarbiavimas

Pagrindiniai Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo tikslai – perimti senas tradicijas turinčių demokratinių šalių patirtį užtikrinant viešąjį saugumą masinių renginių, riaušių ir ypatingų situacijų metu, saugant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, prisidėti prie Lietuvos Respublikos indėlio įgyvendinant Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politiką. Remdamasi kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi ir plėtodama tarptautinius ryšius, Viešojo saugumo tarnyba siekia tapti pažangia viešąjį saugumą užtikrinančia institucija, prireikus galinčia prisidėti prie tarptautinių operacijų vykdymo.

Siekdama minėtų tikslų Viešojo saugumo tarnyba aktyviai bendradarbiauja su užsienio šalių žandarmerijos ir policijos pajėgomis. Viešojo saugumo tarnybos būriai nuolat dalyvauja ES teisėsaugos pajėgų pratybose, skirtose tobulinti įvairių šalių tarnybų operacinę sąveiką tarptautinių operacijų metu vykdant plataus spektro viešojo saugumo užduotis, dalyvauja specializuotuose Europos policijos kolegijos organizuojamuose kvalifikaciniuose tobulinimosi kursuose bei atitinkamų užsienio šalių tarnybų specifiniuose profesinio tobulinimo kursuose.

Bendradarbiaujant su kitų šalių tarnybomis ir įdiegiant jų teigiamą patirtį Viešojo saugumo  tarnyboje parengtos kovinio rengimo programos. Nuolat dalijamasi patirtimi viešosios tvarkos palaikymo bei atkūrimo taktikos ir naudojamų spec. priemonių srityse, tobulinami tarnybos pareigūnų profesiniai įgūdžiai ir administraciniai gebėjimai.

Nuo 2009 metų Viešojo saugumo tarnyba yra Europos žandarmerijos pajėgų partnerė. Europos žandarmerijos pajėgos (angl. sutr. „EUROGENDFOR“) – ES išorinio saugumo politikos užtikrinimo instrumentas. Greito reagavimo, gebančios veikti itin sudėtingomis sąlygomis, būti civilinio ir karinio pavaldumo, bendradarbiaudamos su Europos išorės veiksmų tarnyba, įgyvendina ES Tarybos sprendimus dalyvaudamos atitinkamose operacijose, taip pat NATO, JT ir ESBO operacijose.

Sprendžiant aktualias viešojo saugumo, sienų ir emigracijos problemas Viešojo saugumo tarnyba yra pasirengusi padėti Lietuvos valstybės statutinėms tarnyboms vykdyti specialiąsias operacijas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Būdama jauna, Viešojo saugumo tarnyba turi plataus spektro dalyvavimo NATO, JT, ESBO ir kitų ES organizacijų, tarptautinėse taikos atkūrimo, taikos palaikymo operacijose ir humanitarinėse misijose patirtį.

 

Operacijų chronologinė lentelė (žiūrėti)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-08