Korupcijos prevencija

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas. (LR Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija)

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VRM PASITIKĖJIMO LINIJA

Viešojo saugumo tarnyboje prie VRM pastebėjus korupcinio elgesio atvejus ar kitas nusikalstamas veiklas, kuriomis daroma žala valstybei, prašome pranešti Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyriui:

(8 707) 48 039 arba el.p. [email protected]

 

 Pasitikrinkite, ar galite dalyvauti sprendžiant tarnybinius klausimus, atstovauti kitiems asmenims ir priimti dovanas - https://vtek.lt/patarejas/ 

 

 Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų. 

 

 

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 47V-812 "Dėl pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašo patvirtinimo ir kai kurių Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado įsakymų pripažinimo netekusiais galios"

Viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos vado 2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 47V-354 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų, susijusių su korupcijos prevencija, įgyvendinimo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos 2022–2024 metų priemonių plano patvirtinimo" (aktuali redakcija)

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m kovo 22 d. įsakymas Nr. 47V-347 "Dėl Informacijos apie korupcijos atvejus ir pažeidimus, gautos Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2020 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 47V-255 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo"

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 47V-836 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo" (aktuali redakcija)

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 47V-756 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo"

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 47V-568 "Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstaymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 47V-194 "Dėl lobistinės veiklos priežiūros Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Korupcijos prevencija Viešojo saugumo tarnyboje

2018 metais Tarnyboje Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrius ir Mokymo ir kovinio rengimo centras organizavo ir įvykdė antikorupcinius mokymus ir mokymus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi klausimais Tarnybos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos daliniuose. Mokymų metu aptartos tokios temos, kaip: korupcijos prevencija, viešų ir privačių interesų derinimas Tarnyboje, nusišalinimas dalyvaujant sprendimų priėmime, privačių interesų deklaravimo taisyklės.  Mokymuose dalyvavo 142 Tarnybos darbuotojai.

Tarnybos vado aplinkraščiais Tarnybos darbuotojams nurodytos (primintos) privačių interesų deklaracijų pildymo taisyklės,  ir pateiktos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos  rekomendacijos dėl artimų asmenų deklaravimo.

Aplinkraštis dėl elektroninio tarnybinės etikos patarėjo

Su korupcija susiję atvejai Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos

Aplinkraštis dėl dovanų ar paslaugų priėmimo

Aplinkraštis dėl privačių interesų deklaracijų pildymo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos

Su korupcija susiję atvejai Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos

Korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo rezultatai

 

 

VTKPS skyrius

___________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27