Korupcijos prevencija Viešojo saugumo tarnyboje

Korupcijos prevencija Viešojo saugumo tarnyboje

2018 metais Tarnyboje Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyrius ir Mokymo ir kovinio rengimo centras organizavo ir įvykdė antikorupcinius mokymus ir mokymus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi klausimais Tarnybos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos daliniuose. Mokymų metu aptartos tokios temos, kaip: korupcijos prevencija, viešų ir privačių interesų derinimas Tarnyboje, nusišalinimas dalyvaujant sprendimų priėmime, privačių interesų deklaravimo taisyklės.  Mokymuose dalyvavo 142 Tarnybos darbuotojai.

Tarnybos vado aplinkraščiais Tarnybos darbuotojams nurodytos (primintos) privačių interesų deklaracijų pildymo taisyklės,  ir pateiktos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos  rekomendacijos dėl artimų asmenų deklaravimo.

Aplinkraštis dėl duomenų deklaravimo viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, Tarnybos vado paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams

Aplinkraštis dėl privačių interesų deklaracijų papildymo/pakeitimo

Aplinkraštis dėl privačių interesų deklaracijų papildymo/pakeitimo, nurodant informaciją apie artimus asmenis, dėl kurių gali kilti privačių interesų konfliktas

Aplinkraštis dėl elektroninio tarnybinės etikos patarėjo

Su korupcija susiję atvejai Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos

Aplinkraštis dėl dovanų ar paslaugų priėmimo

VTKPS skyrius

___________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-19