Susiję dokumentai

Pareigybių, į kurias gali būti paskirtas asmuo, tik gavus ir įvertinus informaciją iš LR STT, sąrašas

Pareigybių, į kurias gali būti paskirtas asmuo, tik gavus ir įvertinus informaciją iš LR STT, sąrašo papildymas (2017 m. birželio 21 d. įsakymas) 

Pareigybių, į kurias gali būti paskirtas asmuo, tik gavus ir įvertinus informaciją iš LR STT, sąrašo papildymas (2017 m. spalio 27 d. įsakymas) 

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2019 gegužės 20 d. įsakymas Nr. 47V-671 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų, susijusių su korupcijos prevencija, įgyvendinimo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos priemonių plano patvirtinimo" (aktuali redakcija)

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m kovo 22 d. įsakymas Nr. 47V-347 "Dėl Informacijos apie korupcijos atvejus ir pažeidimus, gautos Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 47V-1144 „Dėl nustatytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo priemonių plano patvirtinimo"

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2020 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 47V-255 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo"

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 47V-836 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo" (aktuali redakcija)

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 47V-756 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo"

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 47V-568 "Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstaymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 47V-194 "Dėl lobistinės veiklos priežiūros Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-26