>
2023-02-07

NKVC Situacijų valdymo centras užtikrins nuolatinę grėsmių šalies saugumui stebėseną

Nuo sausio 1 d. veikiančiame Nacionaliniame krizių valdymo centre (NKVC) sparčiai plečiasi Situacijų valdymo centro  (NKVC SITCEN) kūrimas. NKVC – išskirtinis Vyriausybės kanceliarijos padalinys, kuris tapo svarbiausia operacinio lygmens institucija valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas Lietuvoje. NKVC struktūroje 24/7 principu netrukus veiks NKVC SITCEN, vykdantis nuolatinę grėsmių Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams stebėseną. NKVC SITCEN realiu laiku apdoros čia suplaukiančių visų Lietuvoje veikiančių situacijų centrų duomenis, vykdys nuolatinę duomenų ir anomalijų stebėseną, o susisteminta informacija operatyviai bus teikiama tiksliems sprendimams priimti.

Vakar NKVC SITCEN darbą pradėjo deleguoti ekspertai iš Lietuvos tarnybų: pulkininkas leitenantas Sergejus Sankovskis - Viešojo saugumo tarnyba prie VRM, majoras Aleksandras Vyšniauskas -  Viešojo saugumo tarnyba prie VRM, majorė Ingrida Dabulskienė -  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM, komisaras Darius Vėževičius -  Policijos departamentas prie VRM, komisaras Raimundas Budreika -  Policijos departamentas prie VRM, majoras Artūras Čeida -  Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM.

Deleguoti ekspertai, remiantis skirtingų institucijų patirtimi organizuojant ir vykdant institucijų situacijų centrų veiklą, padės parengti NKVC SITCEN standartines veiklos procedūras, kuriose būtų aiškiai išdėstytos priemonės ir veiksmai, leisiantys efektyviai ir laiku valdyti susidariusias ypatingas ar ekstremaliąsias situacijas bei jų sukeltas pasekmes. Bus sukurtas NKVC SITCEN efektyvios sąveikos su jau esamais institucijų situacijų centrais ir kitomis institucijomis ir įstaigomis modelis, informacijos teikimo / gavimo NKVC SITCEN algoritmas, leisiantis per kuo trumpesnį laiką informuoti NKVC biurus, sprendimų priėmėjus ir atsakingas institucijas apie įvykusį ypatingą įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją. Pareigūnai prisidės kuriant ryšio kanalų ir priemonių naudojimo greitaveikos algoritmą, leisiantį laiku valdyti informacijos srautus; remiantis institucine patirtimi, teiks pasiūlymus ir rekomendacijas dėl NKVC SITCEN IT architektūros sukūrimo.

„NKVC įkūrimas LRVK praėjusių metų pabaigoje padėjo tvirtą pamatą kuriant integruotą krizių valdymo ir civilinės saugos sistemą. Ši sistema užtikrins, kad valstybė būtų tinkamai pasirengusi reaguoti į šalies saugumui kylančius iššūkius ir efektyviau koordinuoti krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą. NKVC SITCEN pagrindinė užduotis – operatyvus informacijos surinkimas, vertinimas bei perdavimas sprendimams priimti, nuolatinė duomenų srautų stebėsena ir anomalijų identifikavimas, padėsiantis pasiruošti taikyti tikslias priemones valdant krizes ir ekstremalias situacijas. Tikimės, kad apjungę tarnybų ir institucijų patirtį šioje srityje, turėsime pilnu pajėgumu 24/7 veikiantį centrinį šalies situacijų valdymo centrą“, - pažymėjo LRVK Kanclerė Giedrė Balčytytė.