Pradedama bendradarbiauti su Aplinkos apsaugos departamentu

Data

2020 08 21

Įvertinimas
1

Šiandien pasirašytas susitarimas tarp Viešojo saugumo tarnybos vado generolo Ričardo Pociaus ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktorės Olgos Vėbrienės dėl atstovaujamų institucijų bendradarbiavimo. Organizacijos, vadovaudamosi geranoriškumo ir tarpusavio pagalbos principais, sutarė užtikrinti bendrų veiksmų koordinavimą, efektyvų turimų pajėgų, priemonių ir technikos panaudojimą aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje.

„Švari, įvairove gausi Lietuvos fauna ir flora yra vienas iš didžiausių turtų, kuriam saugoti ir puoselėti reikalingi visi valstybės ištekliai. Tikimės, kad Tarnybos įsitraukimas padės užkardyti dar daugiau nusikaltimų ar pažeidimų ir išsaugoti Lietuvos gamtą ateities kartoms“, – teigė Tarnybos vadas.  

Siekiant išsikeltų tikslų, sutarta keistis informacija apie pažeidimus gamtos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, organizuoti bendras prevencines operacijas, bendrus ir savarankiškus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus ir mokymus.