Prisimintos 1941 m. birželio rezistencinės lietuvių kovos

Data

2021 06 07

Įvertinimas
3

Aktyvūs Lietuvos piliečiai, besidomintys rezistencinėmis kovomis, iš įvairių archyvų surinko informaciją, įrodančią, kad 1941 m. birželio 23‒30 dienomis Vilniuje ir pietryčių Lietuvoje vyko ne tik chaotiškos ir spontaniškos sukilimo kovos, bet ir organizuotas lietuvių karių pasipriešinimas. Šio pasipriešinimo, kurį organizavo Lietuvių aktyvistų frontas, tikslas – Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo deklaracijos ir Lietuvos laikinosios vyriausybės sudarymo paskelbimas. Ir nors 1941 m. liepos 1–2 dienomis nacių okupacinė valdžia ėmėsi veiksmų nuginkluojant sukilėlius partizanus Vilniuje ir užkardant bet kokių Lietuvos laikinajai vyriausybei pavaldžių dalinių savarankišką veikimą, bet šis rezistencinis lietuvių pasipriešinimas okupantams prieštarauja nusistovėjusiai nuomonei, kad Lietuva buvo prarasta nepaleidžiant nė vieno šūvio.

Visus šiuos ir dar daugiau mažai žinomų faktų Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams ir darbuotojams išsamiai atskleidė projekto „1941 birželio sukilimo kovų vietų istorinis įamžinimas Vilniuje“ vadovas Sakalas Gorodeckis. Paskaitoje aptartas to laikotarpio istorinis kontekstas, lietuvių sukilėlių taktikos ir kovos perimant Vilnių bei Birželio 23-iosios sukilimo reikšmė Lietuvos istorijoje.

Šiemet minint Tautos sukilimo 80-metį projekto dalyviai siekia kuo plačiau ir išsamiau nušviesti to laikotarpio įvykius, išsiaiškinti kovų vietas ir pagerbti žuvusius Birželio 23-iosios sukilimo metu. Stendų paroda, kurioje galima susipažinti su pagrindiniais to meto įvykiais, keliauja iš vienos Lietuvos institucijos į kitą, skaitomos paskaitos ir planuojama kovų vietose įtvirtinti atminimo lentas, pagerbiančias tose vietose žuvusius sukilėlius.