Pareigų aprašymas Spausdinti

 

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

ŠTABO PLĖTROS PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

__________________