Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

BIUDŽETO VYKDYMO IR PIRKIMŲ VALDYBOS VIRŠININKAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

_______________________