Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

VADO PAVADUOTOJAS

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

_____________________________________________