Pareigų aprašymas Spausdinti

 

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIRAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

ŠTABO PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

__________________