Veiklos sritys

Pagrindinės Viešojo saugumo tarnybos veiklos sritys

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS (toliau – Viešojo saugumo tarnyba) yra nuolatinės specialiosios parengties institucija ir būdama viena iš Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrinančių subjektų, Civilinės saugos sistemos pajėgų sudėtinių dalių ir Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priklausančių viešąjį saugumą užtikrinančių įstaigų, prisideda prie Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimo.

Viešojo saugumo tarnybos misija – atkurti viešąją tvarką, užtikrinti visuomenės saugumą ypatingų ir ekstremalių situacijų metu; organizuoti ir vykdyti konvojavimą; užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą; karo atveju ginti Lietuvos valstybę.

Viešojo saugumo tarnybos strateginis tikslas – operatyviai atkurti viešąją tvarką ekstremalių bei ypatingų situacijų metu ir užtikrinti tinkamą svarbių valstybės objektų ir konvojuojamųjų asmenų apsaugą.

Viešojo saugumo tarnyba, bendradarbiaudama su kitomis Europos Sąjungos giminingomis teisėsaugos institucijomis ir siekdama prisidėti prie Lietuvos Respublikos indėlio įgyvendinant Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politiką yra Europos žandarmerijos pajėgų (EUROGENDFOR) partnerė bei dalyvauja Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, EUROGENDFOR, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) bei kitų tarptautinių organizacijų pajėgų misijose ir operacijose.

Atnaujinimo data: 2023-11-29