Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) nuo 2018-05-24 (Tarnybos vado 2018 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr.47 TE- 402) yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP):

SERGEJUS SANKOVSKI, Tarnybos  Jungtinio operacijų centro viršininkas. 
Kontaktiniai duomenys: tel. (8 707) 59 208,  8 656 46220  el. p. [email protected]; [email protected] .  

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Atnaujinimo data: 2023-11-29