Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 47V-812 "Dėl pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašo patvirtinimo ir kai kurių Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado įsakymų pripažinimo netekusiais galios"

Viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos vado 2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 47V-354 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų, susijusių su korupcijos prevencija, įgyvendinimo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos 2022–2024 metų priemonių plano patvirtinimo" (aktuali redakcija)

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2018 m kovo 22 d. įsakymas Nr. 47V-347 "Dėl Informacijos apie korupcijos atvejus ir pažeidimus, gautos Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2020 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 47V-255 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo"

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 47V-836 "Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo" (aktuali redakcija)

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 47V-756 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo"

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 47V-568 "Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstaymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 47V-194 "Dėl lobistinės veiklos priežiūros Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Atnaujinimo data: 2023-11-29