PLANAVIMO DOKUMENTAI

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2023-2025 m. strateginis veiklos planas

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2022-2024 m. strateginis veiklos planas

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021-2023 m. strateginis veiklos planas

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020-2022 m. strateginis veiklos planas 

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019-2021 m. strateginis veiklos planas 

2023 m. Viešojo saugumo tarnybos veiklos planas

2022 m. Viešojo saugumo tarnybos veiklos planas

2021 m. Viešojo saugumo tarnybos veiklos planas

2020 m. Viešojo saugumo tarnybos veiklos planas

2019 m. Viešojo saugumo tarnybos veiklos planas

Vidaus reikalų ministro įsakymas dėl 2018 m. veiklos planų

2018 m. Viešojo saugumo tarnybos veiklos planas

Vidaus reikalų ministro įsakymas dėl 2016 m. veiklos planų

2016 m. Viešojo saugumo tarnybos veiklos planas

Strateginio valdymo metodika

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos strateginio planavimo darbo grupės sudėtis, patvirtinta Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 47V-848

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-882 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 1V-318 "Dėl 2017-2019 metų strateginių veiklos planų" pakeitimo

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-318 "Dėl 2017-2019 metų strateginių veiklos planų"

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2017-2019 metų strateginis veiklos planas

2017-2019 m. programos "Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga" (kodas 01.04) tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 1V-821 "Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1V-940 "Dėl 2016-2018 metų strateginių veiklos planų" pakeitimo

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas

2016-2018 m. programos "Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga" (kodas 01.04) tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

VEIKLOS ATASKAITOS

Viešojo saugumo tarnybos 2023 m. veiklos plano ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos 2022 m. veiklos plano ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos 2021 m. veiklos ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos 2020 m. veiklos plano ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos 2019 m. veiklos ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos 2018 m. veiklos plano ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos 2017 m. veiklos ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos 2016 m. veiklos ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos 2016 m. veiklos plano ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2014 metų veiklos ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2013 metų veiklos ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2012 metų veiklos ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 metų veiklos ataskaita

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 metų veiklos ataskaita

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-29