Konkursai į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ, ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Aptarnavimo skyriaus Eksploatavimo inžinierius Aptarnavimo skyriaus Eksploatavimo inžinierius pareiginės algos koeficientas priklauso nuo profesinės darbo patirties, nuo 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 :

https://portalas.vtd.lt/lt/aptarnavimo-skyriaus-eksploatavimo-inzinieriusaptarnavimo-skyriaus-eksploatavimo-inzinieriuspareigines-algos-koeficientas-priklauso-nuo-profesines-darbo-patirties-nuo-85-90-95-100-322;905030.html

Atnaujinimo data: 2023-11-29