INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNAIS

Informuojame, kad Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos formuojama grupė į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus (toliau – įvadinio mokymo kursai).  Atrankoje dėl siuntimo į įvadinio mokymo kursus išdavimo gali dalyvauti asmenys, turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, aukštąjį koleginį, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

Baigę įvadinio mokymo kursus, kursantai bus paskirti į pareigas Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos ir prisiekę įgis pareigūno statusą.

Garantijos ir perspektyvos:

- darbo vieta ir karjeros galimybės Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos  padaliniuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Visaginas);

- stabilus ir užtikrintas atlyginimas;

- socialinės garantijos vidaus tarnybos pareigūnui (materialinis aprūpinimas, sveikatos priežiūra, draudimas, pensija, teisinė pagalba, kompensacijos, pašalpos ir kitos išmokos).

Asmenys, pageidaujantys tapti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnais ir dalyvauti atrankoje, turi kreiptis į Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Štabo Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą dėl siuntimo į įvadinio mokymo kursus išdavimo;
  • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
  • asmens išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  • B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
  • užpildytą anketą (gyvenimo aprašymą);
  • sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose.

Atlikus asmens, pageidaujančio dalyvauti atrankoje, tikrinimo procedūras ir nustačius, kad asmuo atitinka nustatytus reikalavimus, Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (toliau – CMEK) tikrinama asmens sveikata. CMEK išvadoje konstatavus, kad asmuo tinkamas vidaus tarnybai, tikrinamas bendrasis fizinis pasirengimas. Asmenims, sėkmingai praėjusiems atrankos procesą, išduodami siuntimai į įvadinio mokymo kursus ir sudaromos Stojimo į vidaus tarnybą sutartys.

Dokumentai priimami šiais adresais:

Vilnius,  M. K.  Paco g. 4 (telefonai pasiteirauti: (8 707)  48 036; (8 707) 59 231).

Kaunas, Radvilėnų pl. 1 (telefonai pasiteirauti: (8 707) 69 219, (8 707)  69 218). 

Visaginas, Drūkšinių k, .Elektrinės g. 16 (telefonai pasiteirauti: (8 707) 48 098, (8 707) 48 089).

Atnaujinimo data: 2023-11-29