Korupcijos prevencija

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas. (LR Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija)

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VRM PASITIKĖJIMO LINIJA

Viešojo saugumo tarnyboje prie VRM pastebėjus korupcinio elgesio atvejus ar kitas nusikalstamas veiklas, kuriomis daroma žala valstybei, prašome pranešti Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyriui:

(8 707) 48 039 arba el.p. [email protected]

 Pasitikrinkite, ar galite dalyvauti sprendžiant tarnybinius klausimus, atstovauti kitiems asmenims ir priimti dovanas - https://vtek.lt/patarejas/

Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų.

Atnaujinimo data: 2023-11-29