Informacija norintiems tapti Viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos pareigūnais

         Informuojame, kad Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos formuojama grupė mokytis statutinėje profesinio mokymo įstaigoje (Lietuvos policijos mokykloje) pagal Viešojo saugumo gynėjo modulinę profesinio mokymo programą. Atrankoje dėl siuntimo išdavimo mokytis statutinėje profesinio mokymo įstaigoje gali dalyvauti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.Studijų trukmė – 6 mėnesiai. Mokymosi metu, atsižvelgus į mokymosi rezultatus, bus mokama stipendija.

            Prašymus dėl siuntimo išdavimo mokytis Lietuvos policijos mokykloje, asmenys gali teikti nuo 2024 m. sausio 2 d. iki 2024 m. vasario 19 d. Pretendentų atranka vyks nuo 2024 m. kovo 12 d., o mokymo procesas prasidės 2024 m. balandžio 2 d.

Baigę statutinę profesinio mokymo įstaigą, kursantai bus paskirti į pareigas Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos ir prisiekę įgis pareigūno statusą.

Garantijos ir perspektyvos:

- darbo vieta ir karjeros galimybės Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos  padaliniuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Visaginas);

- stabilus ir užtikrintas atlyginimas;

- socialinės garantijos vidaus tarnybos pareigūnui (materialinis aprūpinimas, sveikatos priežiūra, draudimas, pensija, teisinė pagalba, kompensacijos, pašalpos ir kitos išmokos).

Asmenys, pageidaujantys tapti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnais ir dalyvauti atrankoje, turi kreiptis į Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Štabo Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas);

- brandos atestatą ir jo priedus (originalus arba notaro patvirtintas kopijas, užsienyje  įgyto vidurinio išsilavinimo pripažinimą įrodančius dokumentus);

- B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išduotą iki pretendentų registracijos dalyvauti atrankoje į Mokyklą pradžios;

- jei asmuo yra našlaitis arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaikas, tai patvirtinančius dokumentus;

- jei asmuo yra dirbančio vidaus reikalų sistemos pareigūno arba vidaus reikalų sistemos pareigūno, atleisto iš vidaus tarnybos sistemos pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas (išskyrus neigiamas atleidimo motyvas), vaikas, tai patvirtinančius dokumentus;

- jei asmuo yra baigęs aukštąsias universitetines ar neuniversitetines (kolegines) studijas, tai patvirtinančius dokumentus;

- jei asmuo yra atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigęs bazinius karinius mokymus, tai patvirtinančius dokumentus;

- užpildytą anketą (gyvenimo aprašymą), galima rasti adresu www.vstarnyba.lt , rubrikoje ,,Priėmimas į tarnybą“, ,,Dokumentai“;

- sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose, galima rasti adresu www.vstarnyba.lt , rubrikoje ,,Priėmimas į tarnybą“, ,,Dokumentai“.

 

Atlikus asmens, pageidaujančio dalyvauti atrankoje, tikrinimo procedūras ir nustačius, kad asmuo atitinka nustatytus reikalavimus, Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (toliau – CMEK) tikrinama asmens sveikata. CMEK išvadoje konstatavus, kad asmuo tinkamas vidaus tarnybai, tikrinamas bendrasis fizinis pasirengimas. Asmenims, sėkmingai praėjusiems atrankos procesą, išduodami siuntimai į profesinio mokymo įstaigą ir sudaromos Stojimo į vidaus tarnybą sutartys.

Dokumentai priimami šiais adresais:

Vilnius,  M. K.  Paco g. 4 (telefonai pasiteirauti: (8 707)  48 036; (8 707) 59 231).

Kaunas, Radvilėnų pl. 1 (telefonai pasiteirauti: (8 707) 69 219, (8 707)  69 218). 

Visaginas, Drūkšinių k, .Elektrinės g. 16 (telefonai pasiteirauti: (8 707) 48 098, (8 707) 48 089)

Atnaujinimo data: 2023-12-28