1991 01 13 įvykius priminė pirmasis Krašto apsaugos ministras

Data

2022 01 13

Įvertinimas
8

Laisvės gynėjų dieną Viešojo saugumo tarnyboje svečiavosi ir savo prisiminimais apie 1991 m. sausio įvykius pasidalijo Lietuvos kariuomenės ir visos krašto apsaugos sistemos pirmieji kūrėjai – 1990 metų balandžio 25 d. įkurto Krašto apsaugos departamento generalinis direktorius, vėliau tapęs pirmuoju krašto apsaugos ministru, Audrius Butkevičius ir Krašto apsaugos departamento Karinio-techninio ir sporto klubo, kuris rengė piliečius Lietuvos gynybai, viršininkas generolas Česlovas Jezerskas. Svečiai, pasidalydami žiniomis apie to laikotarpio siekius ir jų įgyvendinimo strategiją, suteikė galimybę dabartiniams viešosios tvarkos gynėjams suprasti užkulisinės veiklos svarbą visuotinio pasipriešinimo metu.

Prieš 31-erius metus vykusių įvykių minėjimas Tarnyboje pradėtas š. m. sausio 8 d., kuomet Tarnybos pareigūnai dalyvavo kasmetiniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“ nuo Antakalnio kapinių, kuriose palaidoti žuvę Lietuvos gynėjai, iki Televizijos bokšto. Tęsiant Laisvės gynėjų dienos minėjimo tradicijas, š. m. sausio 13 d. rytas parsidėjo pilietiškumo iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, kai languose uždegamos žvakės. Minėjimo ciklas pabaigtas paskaita apie 1991 m. sausio įvykius iš pirmose gretose dirbusių ir veiksmus koordinavusių asmenų, dar kartą primenant kiekvienam iš mūsų, kad laisvę reikia ginti išradingai ir ryžtingai.