Kauno dalinys švenčia 30-ąsias įkūrimo metines

Data

2021 10 15

Įvertinimas
5

Prieš 30-tį metų, spalio 18 d., įkurtas Vidaus tarnybos 1-asis pulkas, kuris po 16 metų sujungus pulkus ir įsteigus Viešojo saugumo tarnybą pervadintas į Tarnybos Kauno dalinį. Šis jubiliejus žymi ilgą, pilną iššūkių ir problemų kelią nuo idėjos iki Tarnybos, kurios daliniai, aprūpinti naujausia ginkluote, specialiuoju transportu ir techninėmis priemonėmis, yra svarbi Lietuvos vidaus saugumo sistemos dalis.

Tarnybos Kauno dalinys oficialų minėjimą pradėjo kovinės vėliavos pagerbimu ir iškilminga rikiuote. Pareigūnams įteikti pasižymėjimo ir atminimo ženklai bei suteikti laipsniai, dovanos seniausiai – nuo įkūrimo 1991 metais – dirbantiems darbuotojams bei tylos minute pagerbti ir prisiminti tarnyboje žuvę pareigūnai. Sveikinimo kalbose buvo linkima su pasididžiavimu tarnauti Tėvynės labui ir garbingai bei nenuilstamai nešioti pareigūno vardą.