Naujų Tarnybos pareigūnų priesaikos ceremonija

Data

2023 01 17

Įvertinimas
5

Sausio 17 dieną Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų gretas papildė nauji įvadinio mokymo kursus baigę kursantai. Pareigūnai priesaikos ceremonijos metu pasižadėjo būti ištikimi Lietuvos Respublikai, ginti žmogaus teises ir valstybės interesus, sąžiningai atlikti patikėtas pareigas, saugoti gerą vidaus tarnybos sistemos pareigūno vardą bei iškilus pavojams ginti Tėvynę nuo agresoriaus. Naujiems pareigūnams suteiktas vidaus tarnybos vyresniojo puskarininkio laipsnis, jie tarnaus Vilniaus ir Kauno daliniuose.

Tarnybos vado pavaduotojas, atliekantis Tarnybos vado funkcijas pulkininkas Arūnas Paulauskas sveikino pareigūnus ir linkėjo būti ištvermingais, sąžiningai tarnauti Lietuvos Respublikai ir jos žmonėms, saugoti Tarnybos garbę ir nuoširdžiai atlikti pavestus darbus.

Ceremonijos metu naujai paskirtam Tarnybos Kauno dalinio vadui  Marakui Mickievičiui Tarnybos vado pavaduotojas, atliekantis Tarnybos vado funkcijas pulkininkas Arūnas Paulauskas įteikė dalinio kovinę vėliavą.