Tarnybos vadovybė lankėsi Ignalinos atominėje elektrinėje

Data

2019 06 21

Įvertinimas
3

Š. m. birželio 20 d. Tarnybos vadas gen. Ričardas Pocius, Tarnybos vado pavaduotojas plk. Vidmantas Žilakauskas ir Tarnybos Štabo viršininkas plk. ltn. Dainius Skliaustys lankėsi valstybės įmonėje „Ignalinos atominė elektrinė“ ir susitiko su generaliniu direktoriumi Audriumi Kamienu. Susitikimo metu buvo sudaryta galimybė apžvelgti elektrinę ir susipažinti su jos darbu. Apžiūrint elektrinę įvertinta esama apsauga ir jos specifika. Dalyvaujant elektrinės apsaugos vadovui suderintas elektrinės apsaugos perdavimo veiksmų planas, aptartos tolimesnės apsaugos organizavimo gairės.

Nuo 2019 m. spalio 1 d. elektrinės apsaugą iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos perima Viešojo saugumo taryba. Š. m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymui uždaromos Ignalinos atominės elektrinės apsaugą perduoti Tarnybai. Perdavimas vykdomas siekiant išgryninti tarnybų funkcijas ir atsižvelgiant į Viešojo saugumo tarnybos patirtį saugant ypatingos svarbos objektus.