Tarnybos Visagino dalinys mini 31-erių metų sukaktį

Data

2022 11 18

Įvertinimas
1

Viešojo saugumo tarnybos Visagino dalinio istorija prasidėjo 1991 metų lapkričio 18 dieną, kai  Krašto apsaugos ministerijos įsakymu pradėtas formuoti Atskirasis Ignalinos atominės elektrinės apsaugos batalionas, kuris pakeitė iki tol atominę elektrinę saugojusius Sovietų Sąjungos vidaus reikalų ministerijai pavaldžius kariškius. Per trisdešimt vienerių metų laikotarpį Ignalinos atominės elektrinės apsaugą užtikrino profesionalūs ir motyvuoti pareigūnai, tarnavę įvairiose institucijose, o nuo 2019-ųjų metų spalio 1 dienos – naujai įsteigtame Tarnybos Visagino dalinyje. 2020 metais dalinio vadui pulkininkui leitenantui Tomui Steckui įteikta ir patikėta saugoti Visagino dalinio vėliava, kuri yra pareigūnų ir darbuotojų vienybės, susitelkimo, pagarbos vienas kitam ir institucijai ženklas.

Pavyzdinga dalinio pareigūnų tarnyba, minint prasmingą trisdešimt vienerių metų veiklos sukaktį, yra aukštai vertinama Tarnybos vadovybės bei kolegų.

Dėkoju visiems pareigūnams ir darbuotojams už vienybę įveikiant iškilusius iššūkius bei užtikrinant Lietuvai svarbaus objekto apsaugą. Sveikinu visus Tarnybos Visagino dalinio pareigūnus ir darbuotojus šventės proga ir reiškiu padėką už jų ilgametę tarnybą Lietuvai bei linkiu išlikti tokiems pat solidariems ir susitelkusiems.

 

Plk. Valentinas Kudrevičius
Tarnybos vado pavaduotojas,
atliekantis Tarnybos vado funkcijas